FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priserna på www.alconsult.se/ uppdateras i realtid. Moms ingår i priserna. Priserna är angivna i svenska kronor. Vi förbehåller oss rätten att ändra de offererade priserna utan föregående avisering.
Frakt tillkommer.

LEVERANS

Leverans sker 2-3 dagar efter beställning, om produkten inte finns i lager meddelas köparen omgående..

ÅTERKÖP

När det är privatpersoner och eventuell åberopan av ångerrätt. Gäller att; varor där orginalförpackningen förstörts / försvunnit, komponenter saknas och/eller varan är använd återköpes ej.

Vid eventuellt återköp debiteras returavgift. Dessutom skall kund ersätta AL Konsult med fraktkostnader.

Vid eventuellt återköp skall kunden kontakta AL Konsult via email och få det godkänt. Efter godkänd retur skall artikeln vara AL Konsult tillhanda inom 14 dagar. Varan skall vara väl förpackad i av posten godkänt ytteremballage. Returer utan godkänt ytteremballage tas ej emot utan returneras till kunden. Är frakten ej betald eller retur ej är godkänd returneras också varan utan åtgärd. För att återköps skall beviljas vid affärsmässiga köp dvs av företag och organisationer krävs synnerliga skäl som måste godkännas av AL Konsult.

Återköpet är godkänt först då AL Konsult mottagit och kontrollerat vara och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

GARANTI

Produktgaranti lämnas på artikeln i tre (3) månader från fakturadatum.

LERERANSVILLKOR

Ansvar för varan övergår till privatkonsument först när varan överlämnats eller hämtats ut.
Ansvar för varan övergår vid försäljning till företag och arbetsgivare när varan avlämnats till transportör.

REKLAMATION

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportören lokalt när varan mottages och till AL Konsult.

För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till AL Konsult omgående dock senast 14 dagar från fakturadatum samt returnera varan. Privatperson måste reklamera inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Vid eventuella skador som uppstått vid retur pga bristfälligt emballage debiteras kund.